Inför mötet med oss.

Innan vi träffas finns det en del frågor som det kan vara bra att tänka igenom:

- När och var vill Ni att begravningen skall äga rum?
- Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas?
- Finns några andra önskemål när det gäller musik, blommor, osv?
- Finns det någon grav inom släkten eller önskar Ni en ny grav?
- Ska vi hjälpa er att utforma en dödsannons?
- Vill ni att begravningen ska vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
- Ska det vara en minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill Ni ha den utformad?

Det här är i stora drag de frågor vi kommer att ta upp när vi får möjlighet att träffas. Hinner ni inte fundera igenom frågorna innan, är det ingen fara
vi hjälper till med förslag och idéer när Ni kanske har svårt att själva samla tankarna.

Hur lång tid har man på sig?
Enligt Svensk lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom  1 månad från dödsdagen. Vanligast är att begravningen äger rum inom 2 till 3 veckor efter dödsfallet.

Här kan Du i lugn och ro utforma dödsannonsen som Du vill ha den innan du kommer till oss.