Begravningsceremoni

Begravningsceremonin kan äga rum i församlingskyrka, begravningskapell, församlingssal, i hemmet, annan lokal eller utomhus på plats som är praktiskt möjlig.

Du har också möjlighet att välja kyrka eller kapell på annan ort.

Svenska kyrkans ordning

Nedan följer Svenska kyrkans ordning vid begravningsgudstjänst för jordbegravning respektive kremationsbegravning.Jordbegravning

Klockringning

Inledningsmusik
(spelas i regel på orgel)

Extra sång/musik

Psalmsång

Begravningsakten

Församlingen står upp när officianten kommer till orden ”I Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila” och med tre skovlar mull eller korstecken viger stoftet till den sista vilan.

Psalmsång (kan utelämnas)

Altartjänst, bön

Psalmsång

Extra sång/musik

Avslutningsmusik
(spelas i regel på orgel)
Kistan bärs ut under musik och möts av klockringning och församlingen följer därefter.

Kistan sänks i graven

Klockorna tystnar

Avskedstagande görs vid graven

Slutbön

Prästen går fram till graven ber en kort bön

Psalm kan förekomma
Kremationsbegravning

Klockringning

Inledningsmusik
(spelas i regel på orgel)

Extra sång/musik

Psalmsång

Begravningsakten

Församlingen står upp när officianten kommer till orden ”I Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila” och med tre skovlar mull eller korstecken viger stoftet till den sista vilan.

Psalmsång (kan utelämnas)

Altartjänst, bön

Psalmsång

Avskedstagande
Brukligt är att de anhöriga först går fram till kistan och lägger sina handbuketter på eller bredvid kistan varefter de återgår till sina platser. Där efter kommer övriga gäster.

Slutbön

Extra sång/musik

Avslutningsmusik
(spelas i regel på orgel)

Klockringning

Anhöriga och övriga gäster lämnar kyrkan, kistan står kvar och förs därefter till krematoriet

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas.

Oavsett vad den avlidne uttryckt för tro i livet går det bra att använda den borgerliga ordningen, med eller utan inslag av kristna förtecken.

Det var först genom en lagändring 1957 som det fastslogs att alternativet "borgerlig begravning" är en medborgerlig rättighet.

Rådgör med oss på begravningsbyrån, vi har utbildning och lång erfarenhet av icke kyrkliga ceremonier.