Här kan Du fylla i Ditt -
Livsarkiv på nätet.
 

I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss . Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.

Här kan man söka och läsa annonser alla dagar i veckan, alla tider på dygnet och var man än i världen befinner sig.

Här kan du som annhörig gå in och planera begravning i lugn och ro. När Du är klar kan du antingen maila det till begravnings byrån eller skriva ut sammanställningen och ta med till första mötet med oss på begravningsbyrån.  

Läs mer om
Sveriges bergavningsbyråers förbund.